หน้าแรก   ความปลอดภัยและการรับประกัน   ราคาค่าบริการติดตั้ง   คำนวนระยะเวลาคืนทุน   เปรียบเทียบทางวิ่ง   ถาม - ตอบ
 

ความปลอดภัยและการรับประกัน
     
  1. การติดตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบโดยวิศวกรเครื่องกล พร้อมใบรับรองการติดตั้ง สามารถนำไปขอจดทะเบียนได้

2. รับประกันความพึงพอใจ หากมีข้อบกพร่องใดๆ ในการใช้งาน และทางร้านไม่สามารถแก้ใขปัญหาได้ เรายินดีถอดอุปกรณ์การติดตั้งออก และคืนเงินให้เต็มจำนวน

3.รับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้ง โดยจะเปลี่ยนให้ใหม่เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานปรกติ

4.แก้ใขให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน 

5. หากมีอุปกรณ์หรือ วิธีการใดๆอันเป็นประโยชน์เราจะนำเสนอให้ทันที โดยจะคำนึงถึงลูกค้าเก่าเป็นอันดับแรก
 
     
 
 
 
สนธยายานยนต์
ติดตั้ง, ซ่อม ก๊าซรถยนต์
โทร :
(053)-752485, (089)-6353006
Copyright@2007  http://sonthaya.crtrading.net All rights reserved